Tack för att ni har tagit del av hur ni kan sponsra vår förening! 

Vad kan vi erbjuda er?

Det är viktigt för oss att sprida vårt budskap på alla sätt vi
kan och försöker därför synas i olika sammanhang.
Våra uppvisningar brukar vara mycket uppskattade.
Akrobatiken, musiken och sången gör det svårt att inte
ryckas med som åskådare!

Som sponsor för vår förening erbjuder vi:

  • Er logga syns på vår hemsida och på informationsmaterial

  • Er logga syns i samband med uppvisningar och andra evenemang

  • Vid eventuella kontakter med media nämner vi er som sponsor för vår verksamhet

  • Vi nämner er som sponsor i samband med evenemang som särskilt sponsrats av er



Hur kan ni stödja vår verksamhet?

För en ideell förening är alla bidrag en stor betydelse. Våra fasta utgifter består i huvudsak av arvoden till tränare, lokalhyror och marknadsföring. Därtill tillkommer kostnader vid särskilda arrangemang såsom vid föreningens terminsavslutningar och det årliga eventet Batizado som är en graderingsceremoni där några av världens bästa utövare håller lektioner under en hel  helg och alla elever får möjligheten att "byta bälte".

Vi söker sponsring i alla former. Allt ifrån bidrag till att köpa instrument, lokalkostnader, tränararvode, inköp av träningskläder etc. Alla angivna kostnader är utifrån årlig basis.


Föreningens uppgifter

Adress:

Africa Baiana

Olas väg 3
44770 Myggenäs

Plusgirokonto: 553224-7


 

Vi är ett privatägt och fristående speditionsföretag som huvudsakligen ombesörjer transporter av skogsprodukter, t ex export av sågade trävaror och pappersmassa, samt import av kemikalier till pappersindustrin. 

Vi har även mångårig erfarenhet av att importera och exportera nöjesbåtar.

Företaget ligger i Stenungsund, fyra mil norr om Göteborg.


är första företaget att sponsra våra föreningen 2017-2018