B97A5583_edited.jpg

Våra kursER

höstterminen 2020

       Pågår mellan: 10e Jan till 16e Jun 2022.

  • För att kunna delta på träningar med oss krävs en föranmälan. Vi håller öppet hus två gånger per år i samband med terminsstart och avslutning och då är träningen gratis. Det är okej att prova på under terminen och då betalar man enbart för en lektion, men skulle man vilja fortsätta dras denna engångssumma av på hela terminsavgiften när man anmäler sig till kursen.

  • Elever som tränar med oss behåller sin plats genom att betala in terminsavgiften. Nya medlemmar måste anmäla intresse här.

  • Terminsavgiften ska vara betald vid kursstart. 

  • Alla betalande elever är försäkrade via budo- och kampsportsförbundet vid träning.

 

Varje kurs har max 20 deltagare 

Terminsavgift