Rubrik 1

Rubrik 1

18.00 -19.00

Barn Från 5 till 14 år

nivår/forts. 

Göteborg

Mån

17.00 -18.00

Barn Från 5 till 6 år

Nivå: Nybö. 

 

18.00 -19.00

Barn Från 7 till 14 år

Nivå: Nybö/Forts. 

 

18.00 - 20.00

15 år upp 

Nivå: Nybör/Forts.

Sjumillahallen 

Ons

18.00 -19.00

Barn Från 7 till 14 år

Nivå: Nybör/Forts. 

18.00 - 20.00

15 år upp 

Nivå: Nybör/Forts. 

Sjumilahallen

Lör

Sista söndag i månad

13.00 -14.00
Barn Från 5 år 
Nyvå: Nybör / forts. 

Sjumilahallen 

B97A5583.JPG